Fragilitat

Haver perdut pes en els darrers tres mesos de manera involuntària, patir llacunes de memòria o caminar amb més dificultat que abans, són alguns dels indicadors que poden orientar les persones grans a saber si es troben en situació de fragilitat. El servei d’atenció primària ha dissenyat un autoqüestionari amb quatre o cinc preguntes que… Read More Fragilitat